Digital Library

Here we add digital books, magazine and other digital materials.

१)   माक्सीय गुरुकूलको विधान २०६९           bidhan-legislation

२) कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र    Manifesto of the Communist Party_Marx-Engels

३) बाँदरबाट मानिसमा परिणतिको प्रक्रियामा श्रमको भूमिका The Part Played by Labour In the Transition from Ape to Man In Nepali

Leave a Reply